Cyfeirio Ffrind a Cael Gwobrau

Cyfeiriwch Ffrind I Gael £100 O BD Electrical!

Mae hynny’n iawn, cyfeiriwch ffrind at BD Electrical a chael eich gwobrwyo, mae mor syml ag y mae’n swnio! Unwaith y byddwch wedi cael eich Paneli Solar wedi’u gosod, byddwch yn dod yn gymwys i allu cymryd rhan yn ein cynllun gwobrau, yn barod i chi wneud ychydig o arian ychwanegol a hefyd rhoi argymhelliad gwych i’ch ffrindiau neu’ch teulu ar yr un pryd!

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud i roi gwybod i ni am argymhelliad yw naill ai llenwi’r ffurflen isod neu ein ffonio ar: 01239 654 135 a rhoi eu henw a’u rhif ffôn i ni, mae mor syml â hynny!

  • Rhaid i’r gorchymyn fod ag isafswm gwerth net o £3,000 i fod yn gymwys.
  • Rhaid gosod a thalu pob archeb yn llawn cyn talu’r ffi atgyfeirio.
  • I’n gwneud yn ymwybodol o atgyfeiriad, naill ai e-bostiwch: info@bdelectrical.co.uk , ffoniwch: 01239654135 , neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich neilltuo i’r cwsmer hwnnw fel atgyfeiriwr cymeradwy.
  • Nid oes cyfyngiad ar faint o atgyfeiriadau y gallwch eu hennill.
BD Electrical | Solar Panels

Cysylltwch

Llenwch y ffurflen gyda’ch manylion a manylion eich atgyfeiriad, a byddwn yn cysylltu â nhw cyn gynted â phosibl.

Ffon

01239 654135

E-BOST

info@bdelectrical.co.uk

Cwestiynau Cyffredin

bdelectrical.co.uk/faqs

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 8:30am–6pm dydd Sadwrn
8:30am–12.30pm Dydd Sul Ar Gau

Commercial PV Solar Panels | BD Electrical
Solar PV On Home | Barri Davies Electrical
Barri Davies Electrical | Solar Panel Installation

Mynnwch £250 oddi ar Archebion Panel Solar!

Gwnewch eich cartref yn ynni effeithlon y gaeaf hwn ac arbed £250 ar bob archeb Panel Solar! Ar gael tan 29 Chwefror.