Cwestiynau Cyffredin

Gall cost ein paneli solar amrywio yn dibynnu ar gymhlethdod y swydd a’ch gofynion penodol. Nid ydym yn credu mewn datrysiadau un maint i bawb, felly rydym yn teilwra ein holl wasanaethau i ddiwallu eich anghenion. Cysylltwch am ddyfynbris rhad ac am ddim heddiw!

Er bod heulwen uniongyrchol yn cael ei ffafrio, gall paneli solar gynhyrchu ynni hyd yn oed mewn golau gwasgaredig. Yn Barri Davies, rydym yn gwerthuso potensial solar eich lleoliad, gan ystyried ffactorau fel cysgodi a chyfeiriadedd. Cyn gosod, rydym yn asesu dichonoldeb ac yn darparu amcangyfrifon cynhyrchu cywir.

Rydym yn sicrhau gwydnwch a hirhoedledd yn ein gosodiadau PV solar, gyda chefnogaeth deunyddiau a chrefftwaith sy’n arwain y diwydiant. Yn nodweddiadol, mae ganddyn nhw hyd oes o 25 i 30 mlynedd neu fwy.

Ni all eich paneli solar gynhyrchu pŵer yn ystod toriad grid oni bai bod ganddynt system storio batri solar PV. Ond, peidiwch â phoeni – un o fanteision mwyaf ynni solar yw y gallwch ei ddal mewn batri, ac yna ei ddefnyddio yn nes ymlaen, felly ni ddylai toriad pŵer fod yn broblem.

Rydym yma i leihau eich biliau ynni ac i gynnal eich system ar ôl ei gosod. Rydym hefyd yn gosod dargyfeiriwyr llwyth (dyfais lle mae unrhyw bŵer solar nad yw’n cael ei ddefnyddio yn eich cartref yn ei ddargyfeirio i declyn trydanol – sef gwresogydd troch).

Commercial PV Solar Panels | BD Electrical
Solar PV On Home | Barri Davies Electrical
Barri Davies Electrical | Solar Panel Installation

Mynnwch £250 oddi ar Archebion Panel Solar!

Gwnewch eich cartref yn ynni effeithlon y gaeaf hwn ac arbed £250 ar bob archeb Panel Solar! Ar gael tan 29 Chwefror.