Polisi Preifatrwydd a Data

1. Gwybodaeth a Gasglwn

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a gwybodaeth nad yw’n bersonol pan fyddwch yn rhyngweithio â’n gwefan neu wasanaethau:
Gwybodaeth personol:

 • Gwybodaeth Gyswllt: Pan fyddwch yn llenwi ffurflenni ar ein gwefan, efallai y byddwn yn casglu eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, a chyfeiriad post.
 • Gwybodaeth Cyfrif: Os ydych yn creu cyfrif gyda ni, rydym yn casglu eich enw defnyddiwr a chyfrinair.

Gwybodaeth nad yw’n Bersonol:

 • Data Log: Rydym yn casglu gwybodaeth y mae eich porwr yn ei hanfon yn awtomatig pryd bynnag y byddwch yn ymweld â’n gwefan. Gall hyn gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein gwefan yr ydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, ac ystadegau eraill.
 • Cwcis: Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad ar ein gwefan. Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich dyfais sy’n ein galluogi i olrhain a gwella’ch llywio.

2. Sut Rydym yn Defnyddio Eich Gwybodaeth

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth at wahanol ddibenion, gan gynnwys:

 • Darparu, gwella a chynnal ein gwasanaethau.
 • Ymateb i’ch ymholiadau a’ch ceisiadau.
 • Anfon gwybodaeth bwysig atoch, megis diweddariadau a newidiadau i’n gwasanaethau neu bolisïau.
 • Dadansoddi ymddygiad a thueddiadau defnyddwyr i wella ymarferoldeb a chynnwys ein gwefan.
 • Gweithgareddau marchnata a hyrwyddo, lle rydych wedi rhoi eich caniatâd.

3. Diogelwch Data

Rydym yn gweithredu mesurau diogelwch i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad heb awdurdod, datgelu, newid, neu ddinistrio. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddo neu storio data ar-lein 100% yn ddiogel. Ni allwn sicrhau diogelwch y wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni.

4. Datgeliad Trydydd Parti

Nid ydym yn gwerthu, masnachu, nac fel arall yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti heb eich caniatâd, ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

5. Eich Dewisiadau

 • Cwcis: Gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis neu eich rhybuddio pan fydd cwcis yn cael eu hanfon. Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich gallu i gael mynediad at rai o nodweddion ein gwefan.
 • Cyfathrebu Marchnata: Gallwch optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni trwy ddilyn y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio a ddarperir yn y cyfathrebiad.

6. Preifatrwydd Plant

Nid yw ein gwasanaethau wedi’u bwriadu ar gyfer plant dan 13 oed. Nid ydym yn casglu nac yn gofyn am wybodaeth bersonol gan unigolion o dan 13 oed yn fwriadol

7. Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd Hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar y dudalen hon, a bydd y “Dyddiad Effeithiol” ar y brig yn cael ei adolygu.

8. Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni yn[insert contact information] .
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cydsynio i’r telerau a amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Nodyn: Mae hwn yn dempled cyffredinol ar gyfer polisi preifatrwydd a dylid ei addasu i weddu i’ch arferion busnes penodol a’ch gofynion cyfreithiol. Argymhellir ymgynghori â gweithiwr cyfreithiol proffesiynol i sicrhau cywirdeb a chydymffurfiaeth â chyfreithiau perthnasol.

Commercial PV Solar Panels | BD Electrical
Solar PV On Home | Barri Davies Electrical
Barri Davies Electrical | Solar Panel Installation

Mynnwch £250 oddi ar Archebion Panel Solar!

Gwnewch eich cartref yn ynni effeithlon y gaeaf hwn ac arbed £250 ar bob archeb Panel Solar! Ar gael tan 29 Chwefror.