EICH TRYDANWYR LLEOL AC YMDDIRIEDOL

System PV Solar Newydd Sbon Ar Gyfer Y Fferm Laeth Hon
Gweithiodd tîm Trydanol Barri Davies i helpu’r Fferm Laeth leol hon i wrthbwyso cost eu defnydd blynyddol o ynni!
Dairy Farm | Barri Davies Electrical

Disgrifiad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a

galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Ffeithiau Allweddol

32,838kWh
O Drydan Glân a Gynhyrchwyd
6,972kg CO₂
Carbon Wedi'i Arbed
5 Mlynedd
Cyfnod Ad-dalu
Dairy Farm | Barri Davies Electrical

Yr Arbedion

Mae gan y Fferm Laeth fodern hon ddefnydd ynni blynyddol o fwy na 90,000kWh, ac i helpu i wrthbwyso’r defnydd hwn, gosodwyd y system Solar PV sy’n dod i gyfanswm o 47.2kW.

Disgwylir i'r system gyfan gynhyrchu 32,838kWh o drydan glân bob blwyddyn, gan ganiatáu iddynt arbed 6,972kg CO₂ o garbon - yn seiliedig ar hunan-ddefnydd o 55%, mae gan y system newydd hon gyfnod ad-dalu o 5 mlynedd.

Ein Prosiectau Eraill

Gwersyll Yr Urdd | BD Electrical
Post Sampl
Gwersyll Yr Urdd | BD Electrical
System PV Solar Effeithlon Ar Gyfer Gwersyll Yr Urdd
Llangrannog
Moody Cow | BD Electrical
System PV Solar Newydd Sbon Ar Gyfer Y Fuwch Moody
Aberaeron
Pentre Arms | BD Electrical
Paneli Solar Newydd Sbon a Storfa Batri Ar Gyfer Y Pentre Arms
Llangrannog
Canllefaes | BD Electrical
Helpu'r Cymhleth Bwthyn Gwyliau Hwn Arbed Ar Eu Defnydd o Ynni
Aberteifi
New Build Homes | BD Electrical
Paneli Solar Yn Barod i Gynorthwyo Cartrefi Adeiladu Newydd
Brynhoffnant

Ynni Adnewyddadwy a Gosod Solar PV ar Flaenau Eich Bysedd

Profwch ddyfodol cynaliadwy gyda Barri Davies Electrical — eich tro ar gyfer gosod ynni adnewyddadwy a solar ffotofoltäig. Rydyn ni’n rhoi’r pŵer yn eich dwylo chi, gan leihau costau ynni ac effaith amgylcheddol.

Ymddiried yn ein tîm medrus am atebion effeithlon wedi’u teilwra i’ch anghenion. Cofleidio byw heulol ac yfory gwyrddach, un gosodiad ar y tro.

Renewable Energy | Barri Davies Electrical
Commercial PV Solar Panels | BD Electrical
Solar PV On Home | Barri Davies Electrical
Barri Davies Electrical | Solar Panel Installation

Mynnwch £250 oddi ar Archebion Panel Solar!

Gwnewch eich cartref yn ynni effeithlon y gaeaf hwn ac arbed £250 ar bob archeb Panel Solar! Ar gael tan 29 Chwefror.